Cennik

CENNIK

Nr Wycena wartości pojazdu (Info-ekspert/Eurotax) Cena netto1
1 Samochody osobowe 250 zł
2 Samochody dostawcze 270 zł
3 Samochody ciężarowe 350 zł
4 Samochody ciężarowe specjalizowane od 450 zł
5 Autobusy od 450 zł
6 Naczepy i przyczepy skrzyniowe/kurtynowe/kontenerowe – z wyjątkiem cystern oraz naczep/przyczep specjalistycznych od 350 zł
7 Naczepy i przyczepy – cysterny, pojazdy specjalistyczne od 450 zł
Nr Kosztorys naprawy pojazdu Cena netto
1 Kosztorys naprawy Eurotax/Audatex na kwotę do 5000 zł 270 zł
2 Kosztorys naprawy Eurotax/Audatex na kwotę od 5001 zł do 10000 zł 330 zł
3 Kosztorys naprawy Eurotax/Audatex na kwotę powyżej 10000 zł 380 zł
Nr Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego i analiz wypadków Cena netto
1 Weryfikacja zakresu i charakteru uszkodzeń (analiza korelacji geometrycznej i fizycznej uszkodzeń oraz deklarowanych okoliczności) od 650 zł
2 Wizja lokalna miejsca zdarzenia i wykonanie dokumentacji fotograficznej od 450 zł
3 Przeprowadzenie pomiarów i wykonanie planu miejsca zdarzenia od 650 zł
4 Analiza czasowo-przestrzenna prawdopodobnego przebiegu zdarzenia (w tym wersji podanych przez uczestników/świadków) od 800 zł
5 Rekonstrukcja/ symulacja najbardziej prawdopodobnego przebiegu zdarzenia (lub możliwych wariantów jego przebiegu) od 1100 zł
6 Pełna rekonstrukcja wypadku od 2000 zł

1 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Nr Inne Cena netto
1 Godzina pracy rzeczoznawcy 180 zł
2 Ustalenie Rynkowego Ubytku Wartości pojazdu po szkodzie od 350 zł
3 Wyliczenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym od 200 zł
4 Oględziny pojazdu + kosztorys kosztów naprawy 150 zł + koszt.
5 Oględziny pojazdu + wyliczenie szkody całkowitej 500 zł
6 Koszt dojazdu rzeczoznawcy 0,9 zł/km
7 Odczyt danych powypadkowych z elektronicznych systemów pojazdów EDR, CDR od 1000 zł
8 Odczyt i analiza danych powypadkowych z elektronicznych systemów pojazdów EDR, CDR od 2000 zł

Podane ceny nie uwzględniają kosztów dojazdu.